Pristupnica

Ispunjenu pristupnicu šaljite na slijedeću adresu:

DVORI - Deutsch-Kroatischer Förderverein für Kultur und Wirtschaft
c/o Aleksandar Lukin
Johann-Clanze-Straße 43
81369 München

Ovime najavljujem moj pristup njemačko-hrvatskoj udruzi za promicanje DVORI, čiji je cilj promocija kulturnog i ekonomskog življenja između Hrvata, Hrvata koji žive u Njemačkoj, i Njemaca.

Članarina po kalendarskoj godini trenutno iznosi kako slijedi:

 1. za pojedince

  40,-€

 2. za bračne parove

  70,-€

 3. za učenike i studente

  20,- €

 4. za poduzeća  / tvrtke

 240,- €

Naravno rado prihvačamo i veće iznose. Nakon upisa u registar udruga i zahtjeva upisa neprofitnosti, DVORI će imati status neprofitne udruge.

PODACI ZA PRIJAVU:

Prezime:                                                                                   

Ime:                                                                                        

Ulica:                                                                                       

Poštanski br. / mjesto:                                                                

 Telefon / mobilni:                                                                       

 Godišnja članarina:                                                                       

 Ovlaštenje za terećenje računa:

Ovima ovlašćujemo udrugu DVORI za terećenje mog

 

računa br.:                                 bankovni kod                                     

 

kod                                                                       u iznosu dospijele članarine.

Ovo ovlaštenje za terećenje računa opozivo je u svakom trenutku.

 

 

datum:                                        vr. potpis:                                       

 

 e-mail:                                                                                     

 Datum rođenja:                                                                          

 Zanimanje: